Alksnėnų parapija
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8,31)


 

Sekmadienio homilijos


Grįžti į peržiūrą

2021-08-22

XXI eilinis sekmadienis

ESAM SUAUGĘ SU KRISTUMI

Skaitiniai
Netiesa, kad mes nemokam mylėti. Vieną asmenį mes mylime labai ištikimai, kantriai ir nepaliaujamai. Nepaisant jo išvaizdos, charakterio kampų. Visą gyvenimą diena dienon mylim save pačius.
Taigi turim pavyzdį ir beveik etaloną, kaip atleisti, – sau visada atleidžiam, kaip saugoti – save tikrai stropiai saugom.
Pagal šį etaloną Dievas formuoja Didįjį įsakymą: taip va mylėk artimą savo, kaip myli save, ir bus tvarkoj.
Paulius sako, kad vyras žmoną taip turi mylėti, kaip savo paties kūną. „Niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja“.
Šią kūno sampratą apaštalas Paulius išskleidžia labai plačiai – iki Kristaus ir Bažnyčios.
Kristui Bažnyčia yra Jo Kūnas. Kaip vyrui žmona yra jo paties kūnas.
Sustokime prie šitos minties:
Kristui Bažnyčia yra Jo Kūnas. O kas yra Bažnyčia? Tai mes.
Kaip mes elgiamės vieni su kitais, taip mes elgiamės su Kristaus Kūnu.
Labai nepatogi mintis. Nes vieni su kitais mes elgiamės visaip. Kartais pykstamės. Kartais nenorime vieni kitų matyti. Ir visa tai patiria pats Kristus – mūsų neapykantą Jo Kūnui, mūsų nenorą Jo matyti.
Ir nors ši mintis ir liūdna, ji sykiu ir paguodžia.
Kristus myli savo Kūną.
Mes kiekvienas esam mylimi Jo Kūno nariai. Tampriai suaugę su Juo.Grįžti į peržiūrą